فونت گلدان که ویرایش شده و نسخه بروز شده فونت فارسی گل می باشد و یکی از بهترین ها در ضمینه فونت گرافیکی می باشد ، فونت فارسی گلدان توسط استاد توحید گلکارزاده طراحی و اجرا شده است که جای دارد در همین مکان از ایشان تشکر کنیم .

بیشتر بخوانید ←