فونت مروارید را می توان به عنوان یک فونت تزئینی نام برد . فونت مروارید دارای نقطه های زیبایی می باشد که مثل مروارید می درخشد … فونت فارسی مروارید توسط گروه برنا رایانه طراحی و اجرا شده است .

بیشتر بخوانید ←