فونت فارسی کلاسیک یک فونت بسیار گرافیکی می باشد که به فونت پیشچی هم معروف می باشد .

فونت کلاسیک به فونت های گل و بونه نیز معروف هستند چون لبه های آن شبیح بته چقه های ایرانی طراحی شده و در طراحی های بنر و گرافیکی و پستر بسیار بسیار استفاده دارد .

بیشتر بخوانید ←