فونت میترا یک فونت نگارش و تایپ مستقیم می باشد و می توان از این فونت در تمامی نرم افزار های طراحی استفاده کرد ؛ فونت میترا یکی از فونت های طراحی شده گروه برنا رایانه می باشد .

بیشتر بخوانید ←