فونت پادشاه ۲ از خانواده و ارقاع یافته فونت پادشاه ۱ می باشد ، این فونت که لبه های برگشته و حالت ها هندسی زیبایی دارد توسط آقای مجتبی کیا طراحی و اجرا شده است .

این فونت زیبا رو هم اکنون می تونید در ام دیزاینر دانلود کنید .