اموزش ساخت بدنه ی ام پی ۴

مرحله ی اول

بیش از ۹۰ درصد اموزش تصویری است

سازنده :www.mdesigner.ir  توسط:سید محمد حسین طیب زاده

هر گونه کپی برداری از این مطلب ممنوع  می باشد و در صورت تمایل می توانید لینک این صفحه را همراه با عکس شاخص در سایت خود بگذارید(با ذکر منبع)

نکته : برای بزرگ شدن تصاویر روی انها کلیک کنید.(به دلیل قالب سایت تصاویر کو چکند)

ابتدا یک صفحه ی جدید ۱۰*۱۰سانتی متر ایجاد می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

برای لایه ی خود یک گرادینت دلخواه بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانند شکل زیر یک مسطتیل با ابعاد ۱۸۰*۳۰۰ selectکنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از تب select > modify > smoothرا انتخاب کنید

و عدد ۲۰ را وارد کنید.

 

 

 

 

با ابزار سطل رنگ با کد رنگ ۳f3f3f داخل selection را رنگ کنید.

 

 

 

 

 

 

 

حالا  لایه ی بدست امده را انتخاب و در قسمت blending options کلیک کنید وتنظیمات زیر را اعمال کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالا باید یک همچین شکلی داشته باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ابزار selection یک مسطتیل ۱۴۰*۱۸۰ درست می کنیم

از تب select > modify > smoothرا انتخاب کنید

و عدد ۱۰ را وارد کنید.

با سطل رنگ به ان رنگ۲۴۲۴۲۴#را میزنیم.

ان قسمت از این مسطتیل که در پایین ان گرد شده را از ان جدا کنید تا دو گوشه ی پایین ان زاویه ی ۹۰ درجه داشته باشند.

حالا  لایه ی بدست امده را انتخاب و در قسمت blending options کلیک کنید وتنظیمات زیر را اعمال کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

حالا شکل درست شده را در بالا و در وسط شکل بدنه قرار دهید

شکلی تا به حال درست شده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالا دو باره مثل بالا:

با ابزار selection یک مسطتیل ۱۱۰*۱۴۰ درست می کنیم

از تب select > modify > smoothرا انتخاب کنید

و عدد ۱۰ را وارد کنید.

با سطل رنگ به ان رنگ۲۴۲۴۲۴#را میزنیم.

ان قسمت از این مسطتیل که در بالای ان گرد شده را از ان جدا کنید تا دو گوشه ی بالای ان زاویه ی ۹۰ درجه داشته باشند.

حالا  لایه ی بدست امده را انتخاب و در قسمت blending options کلیک کنید وتنظیمات زیر را اعمال کنید.

حالا شکل درست شده را در بالا و در وسط شکل بدنه قرار دهید

شکلی تا به حال درست شده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ابزار selection یک مسطتیل ۱۳۰*۱۲۰ درست می کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ابزار سطل رنگ و با رنگ ۴e4e4eان را رنگ می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

از لایه ی درست شده با زدن ctrl+jکپی می گیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد روی ان eeeeee و ۴e4e4e یک گرادینت می زنیم .

حالا لایه ی کپی را روی لایه ی اصلی منطبق می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبا ابزارselectionیک بیضی بزرگ رسم می کنیم

select >transform selection را انتخاب می کنیم و ان را مانند شکل زیر می چرخانیم

و بعد داخلselectionرا حذف می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از حذف ، ctrl+dرا زده تا سلکت پاک شود

fill و opacityاین لایه را مساوی ۳۰ درصد قرار بدهید.

شکل نهایی این مرحله از اموزش این خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازنده :www.mdesigner.ir توسط:سید محمد حسین طیب زاده

هر گونه کپی برداری از این مطلب ممنوع  می باشد و در صورت تمایل می توانید لینک این صفحه را همراه با عکس شاخص در سایت خود بگذارید(با ذکر منبع)

با تشکر لطفا نظر دهید